Giỏ hàng

Hình sản phẩm Tên sản phẩm Giá bán Số lượng Tạm tính Xóa
Ghẹ xanh (6 - 7con - kg) 650,000VND
650,000VND ×
Phí vận chuyển 0 VNĐ

Tính phí giao hàng

Tổng tiền 650,000VND